Maison

Bouwmanagement

Wij ontwerpen niet alleen gebouwen, maar kunnen ze ook realiseren. Wij hebben ruime ervaring met het managen van niet alledaagse, bijzondere projecten. Zoals het weer op de rails krijgen van een project dat door anderen is gestart, projecten met circulariteit als ambitie, grootschalige (beton)renovaties en herbestemmingen. En uiteraard de reguliere projecten van verbouwing en nieuwbouw. Projecten met elk hun specifieke uitdagingen.

Met het organiseren en informeren binnen onze projecten behalen wij goede resultaten op geld, kwaliteit en tijd. Risico’s maken we zichtbaar en beheersbaar door passende en werkbare processen op te zetten en voor het hele projectteam afspraken helder en duidelijk vast te leggen.
Met ontwikkelvisies en beheerdocumenten zoals plannen van aanpak, procesplanningen, uitvragen van diensten en producten, contracten, notulen en protocollen geven we vorm en inhoud aan het proces.

Het ‘managen’ doen we op basis van samenwerking door binding, respect en vertrouwen. We motiveren, instrueren en sturen bij. We leggen de vinger op de zere plek als dat nodig is.