Maison

BUREAU

WELKOM

Het architectenbureau uit Den Haag

In ons dynamische architectenbureau in Den Haag werken wij met veel passie en expertise aan een breed scala aan projecten. Onze opdrachten portefeuille bestaat uit woongebouwen, particuliere woningen, onderwijsgebouwen, renovatieplannen en transformatieprojecten.

Werkwijze

Bij Architectenbureau Köstüre Design krijgt u wat u op de tekeningen ziet. Dat komt omdat wij al in een vroeg stadium niet alleen aandacht besteden aan het uiterlijk ontwerp van een gebouw, maar meteen ook aan dat van de constructie en de installaties. Wij ontwerpen alles in 3D, waardoor veel gemakkelijker te controleren is of de installaties goed geïntegreerd zijn in het gebouw. Zo voorkomen wij onaangename verrassingen tijdens het bouwproces. De faalkosten verminderen, de bouwtijd is korter. Deze manier van werken bespaart tijd, energie en geld. Plezierig voor alle betrokkenen, en zeker voor de opdrachtgever.
Voor een geslaagd project vinden wij een goede samenwerking met de opdrachtgever en andere partijen essentieel. Communicatie is volgens ons daarbij de sleutel tot succes. Dus maken wij met iedereen duidelijke afspraken en komen die ook na. Onze particuliere opdrachtgevers leggen wij het hele bouwproces uit, zodat ze meer gevoel en begrip krijgen voor hoe het in de bouw gaat. Wij staan hen gedurende het bouwproces bij en zorgen dat alles gemaakt wordt zoals het bedacht is.

VISIE

Architectuur zonder dogma’s
De architectuur van Köstüre Design, is niet te plaatsen in een stijl of trend in de architectuurwereld. Wel streven wij er wel altijd naar om elk gebouw of ruimte een expressieve uitstraling, een eigen identiteit te geven. Wij vinden dat gebouwen en ruimtes mensen moeten boeien, intrigeren.
De context waarin de opdracht gerealiseerd gaat worden, speelt bij ons een belangrijke rol in het ontwerp. Wij willen het beste uit de context halen en een gebouw maken waar onze opdrachtgevers trots op zijn.

Energiezuinig en duurzaam bouwen…
is bij ons vanzelfsprekend. Een betere en gezondere toekomst realiseren we met ons allen. Köstüre Design draagt daar aan bij door vanaf het begin van het ontwerpproces te letten op alle aspecten van duurzaamheid.
Ons streven is om een zo laag mogelijk energieverbruik te realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Vaak wordt dat al voor een belangrijk deel bepaald door de oriëntatie op de zon. Ruimtes die veel zon krijgen zijn warmer, ruimtes op het noorden blijven koeler. Een gunstige ligging gecombineerd met het juiste gebouwontwerp kan het energieverbruik enorm verminderen.
Maar duurzaamheid kan nog veel verder gaan. Bij Köstüre Design houden wij ons ook intensief bezig met innovaties op het gebied van energiebesparing en passen ze waar mogelijk toe. Hele mooie duurzame technologieën zijn warmte-koude opslag en energie uit PV-panelen. Het is zelfs al mogelijk om gebouwen te maken die energie opwekken. Een goed voorbeeld hiervoor zijn de energieneutrale woningen die wij in Erasmushove hebben gerealiseerd.
Al vragen zulke innovaties in het begin een wat hogere investering, de kosten verdienen zich op termijn terug.

Lid BNA – Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

BNA architectArchitectenbureau Köstüre Design is lid van de BNA. Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website www.bna.nl

 

Bureau Architectenregister

architectenbureau den haagBij Architectenbureau Köstüre Design zijn alle werkzame architecten geregistreerd bij het Bureau Architectenregister. Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de website www.architectenregister.nl.