Maison

BUREAU

Het architectenbureau uit Den Haag

In ons dynamische architectenbureau in Den Haag werken wij met onze veelzijdige expertise aan een breed scala van projecten waarin de wensen van de klant centraal staat. Onze opdrachtenportefeuille bestaat uit woongebouwen, particuliere woningen, kantoren, onderwijsgebouwen, renovatieplannen en transformatieprojecten.

Werkwijze

Bij Architectenbureau Köstüre Design ontwerpen we alles in 3D. Daarmee voorkomen wij onaangename verrassingen tijdens het bouwproces. Met 3D is het veel makkelijker te controleren of de installaties goed geïntegreerd zijn in het gebouw. Deze manier van werken bespaart tijd, energie en geld. De faalkosten verminderen, de bouwtijd is korter.

Voor een geslaagd project vinden wij een goede samenwerking met de opdrachtgever en andere partijen essentieel. Communicatie is volgens ons daarbij de sleutel tot succes. Wij maken met iedereen duidelijke afspraken en komen die ook na. Onze particuliere opdrachtgevers leggen wij het hele bouwproces uit, zodat ze meer gevoel en begrip krijgen voor hoe het in de bouw gaat. Wij staan hen gedurende het bouwproces bij.

VISIE

Architectuur zonder dogma’s

De architectuur van Köstüre Design is niet te plaatsen in een stijl of trend. Wel geven wij elk gebouw of ruimte een expressieve uitstraling, een eigen identiteit. Gebouwen en ruimtes moeten mensen boeien, intrigeren.
De context waarin de opdracht wordt gerealiseerd, speelt bij ons een belangrijke rol in het ontwerp. Wij halen het beste uit de context en maken een gebouw maken waar onze opdrachtgevers trots op zijn!

Energiezuinig en duurzaam bouwen…

is bij ons vanzelfsprekend. Köstüre Design let vanaf het begin van het ontwerpproces op alle aspecten van duurzaamheid.
Ons streven is om een zo laag mogelijk energieverbruik te realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Vaak wordt dat al voor een belangrijk deel bepaald door de oriëntatie op de zon. Ruimtes die veel zon krijgen zijn warmer, ruimtes op het noorden blijven koeler. Een gunstige ligging gecombineerd met het juiste gebouwontwerp kan het energieverbruik enorm verminderen.
Maar duurzaamheid kan nog veel verder gaan. Bij Köstüre Design houden wij ons ook intensief bezig met innovaties op het gebied van energiebesparing en passen ze waar mogelijk toe. Hele mooie duurzame technologieën zijn warmte-koude opslag en energie uit PV-panelen. Wij ontwerpen gebouwen en realiseren gebouwen die kunnen voorzien in hun energiebehoefte. Een goed voorbeeld hiervan zijn de energieneutrale woningen die wij in Erasmushove en Vroondaal hebben gerealiseerd.
Al vragen zulke innovaties in het begin een wat hogere investering, de kosten verdienen zich op termijn terug.

BNA architectenbureau den haag

LID BNA – BRANCHEVERENIGING NEDERLANDSE ARCHITECTENBUREAUS

Architectenbureau Köstüre Design is lid van de BNA. Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website www.bna.nl

BNA architectenbureau den haag

BUREAU ARCHITECTENREGISTER

Bij Architectenbureau Köstüre Design zijn alle werkzame architecten geregistreerd bij het Bureau Architectenregister. Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de website www.architectenregister.nl.