Archive
Haalbaarheidsstudie nieuwbouw woningen Exloostraat, Den Haag
15th Dec 2011 Posted in: Architectuur, Onderzoek, Stedenbouw, Woningbouw Comments Off on Haalbaarheidsstudie nieuwbouw woningen Exloostraat, Den Haag

Onderzoek naar verschillende woonoplossingen voor het lege terrein aan de Exloostraat in Den Haag.

Centrum plan Roeselaren, Belgie
13th Aug 2011 Posted in: International projects, Onderzoek, Stedenbouw Comments Off on Centrum plan Roeselaren, Belgie

Visie voor herontwikkeling van het centrum van Roeselaren te Belgie.

Stedenbouwkundigplan Muiden
13th Aug 2011 Posted in: Architectuur, Onderzoek, Portfolio, Stedenbouw Comments Off on Stedenbouwkundigplan Muiden

Een stedenbouwkundige visie voor het KNSF-terrein in Muiden. Deze studie toont dat je met hoge dichtheden zoals 45-60 wo/ha in het groen kunt wonen zonder dat er stedelijke milieus ontstaan. Wij hebben geprobeerd een zo hoog mogelijk aantal woningen te ontwerpen, dat grondgebonden en betaalbaar gerealiseerd kan worden binnen diverse marktsegmenten, terwijl het geheel tegelijkertijd […]