Archive
Stedenbouwkundigplan Muiden
13th Aug 2011 Posted in: Architectuur, Onderzoek, Portfolio, Stedenbouw Comments Off on Stedenbouwkundigplan Muiden

Een stedenbouwkundige visie voor het KNSF-terrein in Muiden. Deze studie toont dat je met hoge dichtheden zoals 45-60 wo/ha in het groen kunt wonen zonder dat er stedelijke milieus ontstaan. Wij hebben geprobeerd een zo hoog mogelijk aantal woningen te ontwerpen, dat grondgebonden en betaalbaar gerealiseerd kan worden binnen diverse marktsegmenten, terwijl het geheel tegelijkertijd […]

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram